Redacció del projecte constructiu de millora dels accessos a les instal·lacions esportives de l’Atlètic Terrassa Hockey Club i l’Escola Gresol a la carretera BV-1248. TM de Terrassa

Compartir


Compartir
Publicar un comentario